Kerndoelen

Met het gebruiken van het lesmateriaal van Koos de Koala wordt er gewerkt aan de volgende kerndoelen en Junior Global Goals:

Kerndoelen (wettelijk verplicht)

Nederlands

Kerndoel 01 – De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Rekenen

Kerndoel 33 – De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Kerndoel 39 – De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 41 – De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Kerndoel 40 – De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 50 – De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

Junior Global Goals* (gebaseerd op de Sustainable Development Goals – SDG’s van de VN)

Beter Benutten: Beter Benutten betekent dat we willen leven in een wereld zonder afval en verspilling. We gaan verstandig om met alles wat we uit de grond halen (bijv. mijnbouw, olie, gas en kolen) en zijn zuinig op onze grondstoffen. We proberen om niks weg te hoeven gooien.

Gezonde bron: De aarde is onze bron en daarom is het belangrijk om haar gezond te houden. Bomen en planten zijn nodig om regen in de grond op te nemen. Planten en dieren hebben tijd nodig om te groeien. Gezond houden kan door ecosystemen voldoende tijd te geven om te herstellen.

Alles rond: Alles Rond betekent dat producten die we maken door de natuur afgebroken kunnen worden of dat we alle onderdelen van het product opnieuw kunnen gebruiken. Van afval kunnen nieuwe grondstoffen worden gemaakt. Daarom is het belangrijk om afvalstromen zo goed mogelijk te scheiden.

*Stichting Schooldag van de duurzaamheid stelt de Junior Global Goals ter beschikking onder de voorwaarden van de volgende Creative Commons licentie: Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal.